Massage bij Kanker

Het doel van een massage bij kanker is het verbeteren van de levenskwaliteit en de bijwerkingen van de reguliere behandeling te verminderen. Massage kan de kanker niet genezen!

Een massage kan helpen:

  • De levenskwaliteit verbeteren
  • Meer controle te voelen
  • Het immuunsysteem te versterken
  • Stress te verminderen (stresshormoon Cortisol daalt door massage. Cortisol zorgt dat de tumorgroei toeneemt) Touch Research Institute
  • Bijwerkingen terugdringen/verzachten (misselijkheid, vermoeidheid, immunusuppressie)

Op geleide van de klachten/pijn en altijd in overleg met de cliënt bekijken we welke houding het prettigst is. De massage zal zacht zijn en langzaam, met aandacht en het gaat hierbij vooral om de aanraking. De duur wordt aangepast van de sessie en de massage kan thuis gegeven worden.

Contra-indicaties: wanneer kan een massage niet gegeven worden

Eerder was massage bij kanker niet aan te raden, omdat dat tot uitzaaiingen zou kunnen leiden. Uit onderzoek is gebleken dat dat omstreden is. Het is de genetische verandering in het lichaam dat de sturende kracht achter uitzaaiingen zijn en deze niet door massage gestimuleerd worden.

Een massage bij kanker kan niet zacht genoeg zijn in eerste instantie. Ook al denken cliënten dezelfde druk aan te kunnen als voor de diagnose, dat is niet zo. De kans op pijn en griepverschijnselen na het geven van een massage met meer druk is aanwezig.

Een voetmassage bijvoorbeeld is een veilige en effectieve behandeling. Het gaat hier om een gewone voetmassage: veilig, eenvoudig en vaak gewenst.

Contra-indicaties

  • Ernstige botmetastasen
  • Recente operatiewond
  • Aanwezige medische apparatuur, zoals katheters, open wonden en besmettelijke huidaandoeningen

Contra-indicatie voor de massagetherapeut

De eerste week van een chemobehandeling is in verband met straling een gevaar voor de massagetherapeut.