Behandelingen voor Massagetherapie en Dorntherapie (alleen in combinatie met Massagetherapie) kunnen via uw aanvullende zorgverzekering (deels) worden vergoed. Dan heeft u Natuurgeneeskunde (Alternatieve geneeswijze) in uw zorgverzekeringspakket nodig. Als u op de volgende link zorgwijzer klikt kunt u zien tot welke kosten u vergoeding krijgt en met welk zorgverzekeringspakket dat mogelijk is. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navraag doen of de VBAG wordt erkend, waar ik bij ben aangesloten.

U kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak maken.